Public Finance & Control

Bij de Nederlandse rijksoverheid is er de Auditdienst Rijk (ADR). Verder heeft elk departement een stafafdeling Financieel Economische Zaken (FEZ). De directeur FEZ is tevens de controller van deze organisatie. De controller toetst of de organisatie wel op verantwoorde wijze met de financiën en financiële regelgevingen omgaat. Naast de stafdirectie FEZ, kennen de departementen ook een, of een gedeelde, auditing. Deze dienst controleert de financiële processen op zo’n manier dat wanneer de Algemene Rekenkamer komt controleren, de afdeling een goedgekeurde interne accountantsverklaring kan laten zien. De controller richt zich meer op de beheersmatige zaken in tegenstelling tot de auditdienst, die zich vooral richt op controlerende werkzaamheden.

Bedrijfsvoering overheid

Lees meer

Public Finance & Control

Lees meer

Overige werkzaamheden

Lees meer